DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Scientific English 2 IFZ   122 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel bir makale okuyup anlamak. Bilimsel bir makale yazabilecek bilgiye sahip olmak.
Dersin İçeriği
Objective of course: definition and importance of technical writing, Reading passages: Science and field of science, Review of relative clauses, participle adjectives, Problem solving: writing definition, reading complex formulae, Vocabulary item.if clauses, special pattern of comparision, Noun clause, Modal verbs to express certainty and possibilty, Past perfect tense, Simple experiment description, Reading passages: Phyiscs subject, .Paragraph building, Translation scientific papers, Writing technical paper.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik terimleri öğrenip kullanabilir.
2) Bilimsel makaleyi okuyup anlayabilir.
3) Bilimsel makale yazabilecek donanima sabip olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Objective of course: definition and importance of technical writing Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Reading passages: Science and field of science Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Review of relative clauses, participle adjectives Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Problem solving: writing definition, reading complex formulae Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Vocabulary item.if clauses, special pattern of comparision Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Noun clause Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Tartışma
7 Modal verbs to express certainty and possibilty Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Arasinav Yazılı Sınav
9 Past perfect tense Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Simple experiment description Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Reading passages: Phyiscs subject Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 .Paragraph building Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Translation scientific papers Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Writing technical paper. Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Writing technical paper. Konu ile ilgili döküman okunsun. İnternet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Güncel ve popüler yayınların incelenmesi