DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Principles Of Radiation Detec. and Meas. IFZ   218 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye radyasyon birimlerini, nasıl ölçüldüğünü ve ölçüm için kullanılan farklı cihazları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste radyasyonun belirlenmesi ve ölçümleri için gerekli cihazlar ve ölçüm yöntemleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci radyasyon kaynaklarını ve birimlerini öğrenir
2) Öğrenci yüklü parçacıklarla, nötronlarla ve gama ışınlarıyla etkileşimi öğrenir
3) Öğrenci sayım istatistiklerini ve hatanın önceden belirlenmesini öğrenir
4) Öğrenci iyon odalarını öğrenir
5) Öğrenci orantılı sayıcıları öğrenir
6) Öğrenci Geiger Mueller sayıcılarını öğrenir
7) Öğrenci sintilasyon detektörlerinin prensiplerini öğrenir
8) Öğrenci fotokatlandırıcı tüpler ve fotodiyotları öğrenir
9) Öğrenci sintilatörle yayılım spektroskopisini öğrenir
10) Öğrenci yarıiletken diyod detektörleri öğrenir
11) Yavaş nötron deteksiyon yöntemleri öğretilir
12) Hızlı nötron deteksiyon yöntemleri öğretilir
13) Detektör zırhlama öğretilir
14) Jel detektörleri
15) MOSFET detektörleri


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyasyon birimleri, hızlı elektron kaynakları, ağır yüklü parçacık kaynakları Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Interaction of heavy charged particles, interaction of gamma rays, interaction of neutrons Evde dersin hazırlanması, bazı slaytların hazırlanması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Datanın karakterizasyonu, istatistiksel modeller, hata gösterimi Dersin ve bazı örnek problemlerin evde hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
4 Basitleştirilmiş detektör modelleri, sayım eğrileri ve platolar, deteksiyon etkinliği Dersin evde hazırlanması, örnek problem çözmek için hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
5 Gazlarda iyonizasyon süreci, bir DC iyon odasının tasarımı ve çalışması Sınav hazırlanması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
6 Orantılı sayıcıların tasarımı, deteksiyon etkinliği ve sayım eğrileri Önceki konuların tekrarı ve yeni konulara giriş hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Geiger yükboşalımı, dolum gazları, söndürme, zaman içinde hareket, Geiger sayım platosu Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Dersin ve bazı örnek problemlerin evde hazırlanması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Fotokatlandırıcı tüp karakteristiği, elektronların katlandırılması, fotokatod Dersin evde hazırlanması, örnek problem çözmek için hazırlık yapılması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Gamma ışını spektroskopisi için genel varsayımlar, gamma ışını etkileşimleri, sintilatörlerin özellikleri Sınav hazırlanması Yazılı Sınav
11 Yarıiletken detektör konfigürasyonları, radyasyon detektötü olarak yarıiletkenler, yarıiletken özellikleri Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Nötron deteksiyonunda ilgilenilen nükleer reaksiyonlar, boron reaksiyonuna dayanan detektörler Önceki konuların tekrarı ve yeni konulara giriş hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Hızlı nötronların yumuşatılması/hafifletilmesine dayanan sayıcılar,mhızlı nötronları ündüklemeye dayanan detektörler Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 fon değerinin kaynakları, gamma ışın spektrumunda fon değeri, zırhlama malzemeleri Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 MOSFET detektörleri Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar