DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 1 * KF   113 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazanmak.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü; Atomlar ve atom kuramı; Kimyasal bileşikler; Kimyasal tepkimeler; Sulu çözelti tepkimeleri; Gazlar; Termokimya; Atmosfer gazları ve hidrojen; Atmosfer kirliliği ve enerji konuları; Atomun elektron yapısı; Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri; Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar; Kimyasal Bağlar II: Bağ kuramları; Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
2 Atomlar ve atom kuramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
3 Kimyasal bileşikler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
4 Kimyasal tepkimeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
5 Sulu çözelti tepkimeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
6 Gazlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
7 Termokimya Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı
9 Atmosfer gazları ve hidrojen Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
10 Atmosfer kirliliği ve enerji konuları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
11 Atomun elektron yapısı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
12 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
13 Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
14 Kimyasal Bağlar II: Bağ kuramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
15 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Petrucci,Ralph H.;Harwood William S.; Herring F. Geoffrey; (Çeviri editörleri Tahsin Uyar, Serpil Aksoy (2002). Genel Kimya 2 İlkeler ve Modern Uygulamalar, Palme Yayıncılık, Ankara