DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Properties Of Materiaıs 2 IFZ   328 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maddenin temel özelliklerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Katıların dört basit modeli, van der Waals bağları, bağlanma enerjisi, katılarda iyonik ve kovalent bağlar, metaller, kuantum durumları, durum yoğunluğu, katılarda ısısal genleşe, katılarda ısı sığası, iletken ve yalıtkanların elektriksel özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katı modellerini anlar.
2) Katılardaki etkileşme çeşitlerini açılar.
3) Katılarda bağlanma enerjisini açıklar.
4) Durum yoğunluğu kavramını anlar.
5) Katılarda ısısal genleşme, ses hızı konularını kavrar.
6) Yalıtkan ve iletken arasındaki farkı açıklar.
7) Katılarda ısı sığasını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katıların dört basit modeli Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nötr moleküller arasındaki itici ve çekici kuvvetler. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bağlanma enerjisinin hesabı. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 İyonik katıların tanımlanması Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kovalent katıların incelenmesi Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Metallerin genel incelenmesi Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Kuantum durumları, ilerleyen dalgalar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Basit metaller ve organik katılar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Durum yoğunluğu Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Katıların ısısal genleşme katsayısı, ses hızı Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Katılrın ısı sığası Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İletkenler ve yalıtkanlar Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Metallerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Zayıf elektrik alan içindeki yalıtkanlar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Fianl sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar