DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katıların dört basit modeli Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nötr moleküller arasındaki itici ve çekici kuvvetler. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bağlanma enerjisinin hesabı. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 İyonik katıların tanımlanması Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kovalent katıların incelenmesi Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Metallerin genel incelenmesi Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Kuantum durumları, ilerleyen dalgalar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Basit metaller ve organik katılar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Durum yoğunluğu Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Katıların ısısal genleşme katsayısı, ses hızı Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Katılrın ısı sığası Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İletkenler ve yalıtkanlar Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Metallerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Zayıf elektrik alan içindeki yalıtkanlar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Fianl sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar