DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Properties Of Materiaıs 2 IFZ   328 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maddenin temel özelliklerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Katıların dört basit modeli, van der Waals bağları, bağlanma enerjisi, katılarda iyonik ve kovalent bağlar, metaller, kuantum durumları, durum yoğunluğu, katılarda ısısal genleşe, katılarda ısı sığası, iletken ve yalıtkanların elektriksel özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katı modellerini anlar.
2) Katılardaki etkileşme çeşitlerini açılar.
3) Katılarda bağlanma enerjisini açıklar.
4) Durum yoğunluğu kavramını anlar.
5) Katılarda ısısal genleşme, ses hızı konularını kavrar.
6) Yalıtkan ve iletken arasındaki farkı açıklar.
7) Katılarda ısı sığasını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)