DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Solid State Physics 2 IFZ   410 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katıların kristallik yapıları ve kristallik yapılarında fonon spektrumlarının incelenmesi ve elektronların kinetik denklemleri ve diğer fiziksel özelliklerinin (optik, fotoelektrik vs.) aydınlanması ve uygulama alanlarının belirlenerek genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Maddenin manyetik özellikleri, Paramanyetizma, Diamanyetizma, Ferromanyetizma, Ferrimanyetizma, Antiferromanyetizma, Süperiletkenlik, Fononlar ve maddenin fononlarla etkileşiimi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç büyük sınıfa ayrılan katıların (iletken, yalıtkan ve yarı iletken) özelliklerini kavrar.
2) Katılarda gerçekleşen fiziksel olayları teorik olarak inceler.
3) Katıların uygulamaya yönelik hedeflerini belirler.
4) Katılar temelinde yapılan aygıtların çalışma prensiplerini tanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)