DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve İş Güvenliği FZ-   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri öğretme ve fiziksel faktörlerden kaynaklanabilecek potansiyel iş kazaları hakkında teknik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği hakkında bu alanda çıkarılan ilk kanun ve yönetmeliklerden başlayarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılanlar bunların hukukla ilgisi ve günümüzde iş kollarındaki isg faaliyetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramlarını tanımlar
2) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) tarihçesini açıklar
3) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü açıklar
4) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatını açıklar
5) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini açıklar
6) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurullarını açıklar
7) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemlerini tanımlar
8) Kimyasal risk etmenlerini açıklar
9) Biyolojik risk etmenleri açıklar
10) Psiko-sosyal risk etmenleri açıklar
11) Risk yönetimi ve değerlendirmesi yapar
12) Çalışanlarda risk gruplarını belirler
13) Çalışma ortamının gözetimini yapar
14) İş kazaları ve korunma yöntemlerini tanımlar
15)