DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Dizilerin Limitlerini Hesaplama Teoremleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 Seriler, Sonsuz Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Oran ve Kök Testleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
3 Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Binom Teoremi, Kuvvet Serilerinin Uygulamaları Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Belirli İntegralin Tanımı ve Özellikleri, Analizin Temel Teoremi Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınav
9 Düzlem Eğrilerin Uzunlukları, Dönel Yüzey Alanları ve Papus Teoremleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Momentler ve Ağırlık Merkezleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
11 Integrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların Integrasyonu Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
12 Trigonometrik Dönüşümler ve Trigonometrik İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
13 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limit ve Süreklilik Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
14 Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyon Teoremleri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
15 İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
2. College Mathematics, Ayres Frank, McGraw Hill, Newyork, 2001,