DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. 4 * FZ   222 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dalgalar ve optik alanında öğrenilmiş teorik bilgileri ve yöntemleri deneysel olarak uygulamak
Dersin İçeriği
Tanıtım ve Giriş, Dalga Biçimi Ölçümleri, İki Dalganın DoğrusalToplamı ve Vuru, Aynı ve Farklı Frekanslı Dalgalar İçin Lissajous Eğrileri, LRC Devreleri ve Sönümlü Harmonik Hareket, LRC Devreleri ve Salınımlar-Rezonans, Mikrodalga Deneyi, Işın Optiğine Giriş, Işığın Kırılması, Prizmalarda Işığın Kırılması, Prizmada Beyaz Işığın Renklerine Ayrışması ve Çukur Aynada Görüntü Oluşumu, İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu Ve Kalın Kenarlı Merceğin Odak Uzaklığının Bulunması, Fiber Optik Kablo ile Işık Hızının Ölçülmesi, Girişim ve Kırınım (Young) Deneyi, Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım ve Giriş İlgili deneye hazırlık yapılsın
2 Dalga Biçimi Ölçümleri İlgili deneye hazırlık yapılsın
3 İki Dalganın DoğrusalToplamı ve Vuru İlgili deneye hazırlık yapılsın
4 Aynı ve Farklı Frekanslı Dalgalar İçin Lissajous Eğrileri İlgili deneye hazırlık yapılsın
5 LRC Devreleri ve Sönümlü Harmonik Hareket İlgili deneye hazırlık yapılsın
6 LRC Devreleri ve Salınımlar-Rezonans İlgili deneye hazırlık yapılsın
7 Mikrodalga Deneyi İlgili deneye hazırlık yapılsın
8 Ara Sınav Sınav
9 Işın Optiğine Giriş İlgili deneye hazırlık yapılsın
10 Işığın Kırılması, Prizmalarda Işığın Kırılması İlgili deneye hazırlık yapılsın
11 Prizmada Beyaz Işığın Renklerine Ayrışması ve Çukur Aynada Görüntü Oluşumu İlgili deneye hazırlık yapılsın
12 10 İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu Ve Kalın Kenarlı Merceğin Odak Uzaklığının Bulunması İlgili deneye hazırlık yapılsın
13 Fiber Optik Kablo ile Işık Hızının Ölçülmesi İlgili deneye hazırlık yapılsın
14 Girişim ve Kırınım (Young) Deneyi İlgili deneye hazırlık yapılsın
15 Telafi deneyleri İlgili deneye hazırlık yapılsın
16-17 Final SInavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
DALGALAR ve OPTİK LABORATUVARI DENEY FÖYÜ YAZARLAR Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE Arş. Gör. Hüseyin TOPAKLI Arş. Gör. Funda AKSOY Arş. Gör. Güvenç AKGÜL Arş. Gör. Selda KILIÇ ÇETİN Arş. Gör. Gönül AKÇA Uzm. Emrumiye ARLI Doktora Öğrencisi Zeynep BAZ