DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel Görelilik: Zaman Genişlemesi, Doppler Olayı, Uzunluk Büzülmesi, İkizler Açmazı. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
2 Görelilikli momentum, Kütle ve Enerji, Lorentz Dönüşümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Konu ile ilgili problem Çözümü Bölüm sonundaki problemlerin çözümü Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Dalgaların Parçacık Özellikleri: Elektromanyetik Dalgalar, Karacisim Işıması, Fotoelektrik olay,Işık nedir, X-ışınları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Compton Olayı, Çift oluşumu, Fotonlar ve kütleçekimi, Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Parçacıkların Dalga Özellikleri: De Broglie Dalgaları, Olasılık dalgaları, Bir dalganın betimlenmesi, Faz ve Grup hızları, Parçacıkların kırınımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
7 Kutudaki parçacık, Belirsizlik ilkesi ve Uygulamaları, Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Atom Yapısı: Çekirdekli Atom, Elektron Yörüngeleri, Atom tayfları, Bohr Atomu, Enerji Düzeyleri ve tayflar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Karşılığı bulunma ilkesi, Çekirdeğin hareketi, Atomun uyarılması, Lazer. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Kuantum Mekaniği: Kuantum mekaniğine giriş, Dalga Denklemi, Schröedinger denklemi, Beklenen değerler, İşlemciler, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Kutudaki parçacık, Sonlu potansiyel kuyusu, Tünel olayı, Harmonik Salınıcı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Problem Çözme
15 Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders NotuModern Fiziğin Kavramları. Arthur Beiser
Diğer Kaynaklar
Paul A. Tipler, Modern Physics, Worth Publishers, Inc., New York, 1978