DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Fizik FZ   323 5 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSUN AKYÜZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSUN AKYÜZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere modern fiziğin konularını ve gerekliliğini anlatmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste; Özel Görelilik: Zaman Genişlemesi, Doppler Olayı, Uzunluk Büzülmesi, İkizler Açmazı.Görelilikli momentum, Kütle ve Enerji, Lorentz Dönüşümü,Dalgaların Parçacık Özellikleri: Elektromanyetik Dalgalar, Karacisim Işıması, Fotoelektrik olay,Işık nedir, X-ışınları, Compton Olayı, Çift oluşumu, Fotonlar ve kütleçekimi, Parçacıkların Dalga Özellikleri: De Broglie Dalgaları, Olasılık dalgaları, Bir dalganın betimlenmesi, Faz ve Grup hızları, Parçacıkların kırınımı, Kutudaki parçacık, Belirsizlik ilkesi ve Uygulamaları, Atom Yapısı: Çekirdekli Atom, Elektron Yörüngeleri, Atom tayfları, Bohr Atomu, Enerji Düzeyleri ve tayflar, Karşılığı bulunma ilkesi, Çekirdeğin hareketi, Atomun uyarılması, Lazer, Kuantum Mekaniği: Kuantum mekaniğine giriş, Dalga Denklemi, Schröedinger denklemi: zamana bağlı formu, Beklenen değerler, İşlemciler, Sonlu potansiyel kuyusu, Tünel olayı, Harmonik Salınıcı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik fizik ile modern fizik (yada kuantum fiziği ) arasındaki farkı kavrar
2) Kuantum mekaniğine temel oluşturacak yeni kavramları tanımlar
3) Özel görelilik kavramını kavrar
4) Atom altı parçacıkların ortamını değerlendirir
5) Bu alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri başka alanlara uygulanabileceğini değerlendirir
6) Kuantum Fiziğinin temel matematiksel araçlarını ifade eder.
7) Kuramsal ve deneysel fizikte yapılan temel araştırmaları ve yöntemlerini açıklar.
8) Bu alanda özgün çalışmaları gerçekleştirebilecek temel altyapıyı kazanır
9) Modern fiziğin önemini ve yaşantımızdaki yerini açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)