DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teorik Mekanik FZ   336 6 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans düzeyinde yeterli düzeyde matematik ve fizik dersleri almış olan öğrencilere Newton un hareket yasalarını ve Euler-Lagrange denklemlerini tanıtarak bunların değişik problemlere nasıl uygulanacağını ve ortaya çıkan hareket denklemlerinin nasıl çözüleceğine dair ilkeleri lisans düzeyinde vermektir.
Dersin İçeriği
Varyasyon analizi, Verilen bir sistem için Lagrange fonksiyonu, Parçacıklar arası etkileşmelerin biçimleri, Eylemsizlik momenti, Roket hareketi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varyasyon analizini en basit hali ile kavrar.
2) Varyasyon analizi kullanarak Lagrange denklemlerinin nasıl çıkarılacağını kavrar.
3) Verilen bir sistem için Lagrange fonksiyonunu ve buradan Euler-Lagrange denklemlerini elde etmeyi anlar.
4) Bir parçacıklar sistemine Newton yasalarının nasıl uygulanacağını kavrar.
5) Parçacıklar arası etkileşimlerin biçimlerini ve bunların sonuçlarının etkilerini kavrar.
6) Dönme hareketi ve özeliklerini kavrar.
7) Bir parçacıklar sisteminin kütle merkezini, enerjisini, momentumunu kavrar.
8) Eylemsizlik momentini bilir ve değişik geometriler için hesaplamayı anlar.
9) Roket hareketinin bazı özelliklerini açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varyasyon analizine giriş Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Varyasyon analizine devam ve Euler denklemi Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Hamilton ilkesi, Lagrange fonksiyonu ve Euler-Lagrange denklemleri Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Lagrange fonksiyonu ve Euler-Lagrange denklemlerine devam Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Tartışma
5 Euler-Lagrange Denklemlerinin uygulamaları Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Hamilton denklemleri Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Parçacıklar sisteminin dinamiği,kütle merkezi, doğrusal ve açısal momentum, enerji Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ARA SINAV Yazılı Sınav
9 İki parçacığın çarpışması, esnek ve esenk olmayan çarpışmalar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Roket hareketi Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Tartışma
11 Sabit bir eksen etrafında dönme Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Tartışma
12 Eylemsiz momenti ve çeşitli geometriler için hesabı Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
13 Eylemli referans sisteminde hareket Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Coriolis kuvveti, hareket denklemleri ve çözümleri Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Tartışma
15 Coriolis kuvveti, hareket denklemleri ve çözümleri (devam) Konu ile ilgili bölüm ders kitabından çalışılsın. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL SINAVI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
2. Herhangi bir Birinci Sınıf Mekanik kitabı, Örneğin Temel Fizik, Çev. Cengiz Yalçın. 3. Herhangi bir Diferansiyel Denklemler ile ilgili kaynak