DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teorik Mekanik FZ   336 6 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans düzeyinde yeterli düzeyde matematik ve fizik dersleri almış olan öğrencilere Newton un hareket yasalarını ve Euler-Lagrange denklemlerini tanıtarak bunların değişik problemlere nasıl uygulanacağını ve ortaya çıkan hareket denklemlerinin nasıl çözüleceğine dair ilkeleri lisans düzeyinde vermektir.
Dersin İçeriği
Varyasyon analizi, Verilen bir sistem için Lagrange fonksiyonu, Parçacıklar arası etkileşmelerin biçimleri, Eylemsizlik momenti, Roket hareketi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varyasyon analizini en basit hali ile kavrar.
2) Varyasyon analizi kullanarak Lagrange denklemlerinin nasıl çıkarılacağını kavrar.
3) Verilen bir sistem için Lagrange fonksiyonunu ve buradan Euler-Lagrange denklemlerini elde etmeyi anlar.
4) Bir parçacıklar sistemine Newton yasalarının nasıl uygulanacağını kavrar.
5) Parçacıklar arası etkileşimlerin biçimlerini ve bunların sonuçlarının etkilerini kavrar.
6) Dönme hareketi ve özeliklerini kavrar.
7) Bir parçacıklar sisteminin kütle merkezini, enerjisini, momentumunu kavrar.
8) Eylemsizlik momentini bilir ve değişik geometriler için hesaplamayı anlar.
9) Roket hareketinin bazı özelliklerini açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)