DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 FZS   201 3 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet EKİCİBİL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme Biliminin günümüz teknolojisindeki yeri ve önemini kapsayan temel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği
Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş, Malzeme türleri, Malzeme kullanımında yeni gelişmeler, Atom yapısı ve bağları, Kristal yapıları ve kristal geometrisi, Kristal yapısı çözümleme, Polikristaller, Katılaşma, kristal kusurları ve katılarda yayınım, Yayınım süreçlerinin sanayideki uygulamaları, Malzemelerin elektriksel özellikleri, Yarıiletken malzemeler ve teknolojileri, Metalik malzemeler ve teknolojileri, Süperiletken malzemeler ve teknolojileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2) Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3) Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4) Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5) Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6) Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7) Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8) Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9) Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10) Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11) Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12) Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13) Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14) Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15) Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimine giriş Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
2 Malzeme türleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
3 Malzeme kullanımında yeni gelişmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
4 Atom yapısı ve bağları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
5 Kristal yapıları ve kristal geometrisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
6 Kristal yapısı çözümleme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
7 Polikristaller Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Katılaşma, kristal kusurları ve katılarda yayınım Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
10 Yayınım süreçlerinin sanayideki uygulamaları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
11 Malzemelerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
12 Yarıiletken malzemeler ve teknolojileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
13 Metalik malzemeler ve teknolojileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
14 Süperiletken malzemeler ve teknolojileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
15 Süperiletken malzemeler ve teknolojileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, William F.Smith (Çeviren:Nihat G.Kınıkoğlu)