DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyoaktivite, Yaygın olarak kullanılan radyonüklidlerin karakteristikleri, Radyasyon büyüklükleri ve birimleri Önerilen konu başlıkları hazırlanır
2 Biyolojik etkinin tarihçesi, Hücresel etki ve muhtemel hücresel süreçler, Biyolojik etkiler, Radyasyona maruz kalmanın riskleri Önerilen konu başlıkları hazırlanır
3 Doğal ve insan yapısı radyasyonun fon değerleri, Radyasyon düzenlemeleri, Radyasyona karşı korunmanın standartları İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
4 Radyasyon güvenliği prensipleri, Zırhlama Verilen ödevler çözülür
5 Radyoaktif materyalle çalışma pratikleri Önceden işlenen konular tekrarlanır
6 Acil durumda izlenecek yol ve bulaşmadan kurtulmak, Kişisel olarak maruz kalınan yüksek doz oranı ve bulaşma yaralanmaları Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
7 Radyasyonun belirlenmesi ve ölçülmesi, Radyasyon detektörleri, Radyasyon dozimetreleri İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
8 Radyoaktif materyallerin taşınması, Hasar verecek malzemeler için düzenlemeler İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
9 Analitik ve medikal x-ışınları, x-ışınının hasarları, radyasyondan korunma teknikleri İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
10 Nükleer reaktörler, Reaktör tasarımı ve radyasyon hasarları Verilen ödevler çözülür
11 Parçacık hızlandırıcıları, düşük enerji hızlandırıcıları, yüksek enerji hızlandırıcıları Verilen ödevler çözülür
12 Tıpta radyasyon, Nükleer tıp, Radyofarmosötik terapi, Klinik lab süreçleri, Brekiterapi, Teleterapi Verilen ödevler çözülür
13 Radyoaktif atıklar Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
14 Lazer güvenliği, UV güvenliği Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
15 Elektromanyetik radyasyon Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
16-17 Radyasyon güvenliği düzenlemeleri Tekrar yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar