DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fundementals Of Image Processing 1 IFZ   315 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere sayısal görüntü işlemeyle ilgili temel prensipleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste görüntü türleri, histogram, filtreleme ve sınıflama anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik spektrumun özelliklerini açıklar
2) Görüntü nedir ve nasıl oluşur tanımlar
3) Görüntü zenginleştirmeyi kavrar
4) Filtelemeyi kavrar
5) Sınıflama tiplerini kavrar ve sınıflandırma çeşitlerini tanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Bilgileri hatırlatma Read related documents Anlatım
2 Görüntü kaydetme Read related documents Anlatım
3 Image perception Read related documents Anlatım
4 Image interpolation Read related documents Anlatım
5 Image enhancement Read related documents Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Image enhancement Read related documents Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 ARA SINAV GEREKLİ DOKUMANLARI OKUMA Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Read related documents Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 multi-spectral processing Read related documents Anlatım
10 multi-spectral processing, Classification Read related documents Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 restoration Read related documents Anlatım
12 segmentation Read related documents Anlatım
13 compression. Read related documents Anlatım
14 feature extraction Read related documents Anlatım
15 Review Read related documents Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Read related documents Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuGonzalez and Woods, Digital Image Processing, 2nd edition, Prentice Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar