DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Condensed Matter Physics IFZ   445 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yoğun madde fiziğinin çeşitli konularının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Kristal yapı, ters örgü, kristal bağlanma enerjisi ve elastik sabitler, fononlar: elastik titreşimler, fononlar: termal özellikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kristal yapılarını açıklar.
2) Kristal örgü çeşitlerini ayırt eder.
3) X-ışınları kırınımın yorumlar
4) katılarda bağlanma çeşitlerini ve aralarındaki fark ve benzerlikleri ayırt eder.
5) elastik örgü titreşimleri ve özelliklerini tanır.
6) fonon nedir tanımlar.
7) ısı sığası nedir tanımlar.
8) katılarda ısı sığası özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristal tanımı Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kristal çeşitleri Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 x-ışınları kırınımı Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 x-ışınları ile yapı tayini Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 kristal bağlanma Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 van der waals bağlanma Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 madelung sabiti Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınavı Yazılı Sınav
9 kristal bağlanma (devam), iyonic ve kovalent bağlanma Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 elastik kuvvetler Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 salınım hareketleri ve çözümü Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 elastik dalgaların kuantizasyou, fononlar Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 akustik ve optik fononlar Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 ısı sığası, Einstein modeli Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Debye modeli Ders kitabında ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Fianl sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar