DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fundementals Of Image Processing 2 IFZ   316 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
introducing the fundamental technologies for digital image/video representation, analysis, and processing. Students will gain understanding of algorithm/system design, analytical tools, and practical implementations of various digital image applications.
Dersin İçeriği
digital image/video perception, sampling, optimal quantization, halftoning, transform

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geometrik operasyonlar yapar
2) Görüntüleri düzeltir
3) Gürültü giderme metodlarını bilir
4) Ana bileşenler yöntemini bilir
5) Nokta, doğru ve kenar tespitlerini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayısal görüntü işlemeye giriş İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
2 Uygulama İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
3 geometrik düzeltmeler İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
4 Uygulamalar İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
5 Filtreleme metodları İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Uygulamalar İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Skala değiştirme, döndürme ve yansıtma İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Uygulamalar İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Gösterip Yaptırma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Sınav İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Yazılı Sınav
10 Sınırları ortaya çıkarma İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
11 Uygulamalar İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
12 threshold İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
13 Uygulamalar İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
14 Bölge bazlı bölütleme işlemleri İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
15 Uygulamalar İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Anlatım
16-17 Sınav İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar