DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Solid State Physics 2 IFZ   410 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katıların kristallik yapıları ve kristallik yapılarında fonon spektrumlarının incelenmesi ve elektronların kinetik denklemleri ve diğer fiziksel özelliklerinin (optik, fotoelektrik vs.) aydınlanması ve uygulama alanlarının belirlenerek genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Maddenin manyetik özellikleri, Paramanyetizma, Diamanyetizma, Ferromanyetizma, Ferrimanyetizma, Antiferromanyetizma, Süperiletkenlik, Fononlar ve maddenin fononlarla etkileşiimi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç büyük sınıfa ayrılan katıların (iletken, yalıtkan ve yarı iletken) özelliklerini kavrar.
2) Katılarda gerçekleşen fiziksel olayları teorik olarak inceler.
3) Katıların uygulamaya yönelik hedeflerini belirler.
4) Katılar temelinde yapılan aygıtların çalışma prensiplerini tanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin manyetik özellikleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Maddenin manyetik özellikleri İlgili konu araştırılsın Tartışma
3 Paramanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
4 Paramanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
5 Diamanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
6 Diamanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
7 Ferromanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
8 Ara Sınav
9 Ferromanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
10 Ferrimanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
11 Antiferromanyetizma İlgili konu araştırılsın Tartışma
12 Süperiletkenlik İlgili konu araştırılsın Tartışma
13 Süperiletkenlik İlgili konu araştırılsın Tartışma
14 Fononlar ve maddenin fononlarla etkileşiimi. İlgili konu araştırılsın Tartışma
15 Fononlar ve maddenin fononlarla etkileşiimi. İlgili konu araştırılsın Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Peierls R., Quantum Theory of Solids