DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Enerji Fiziginde Temel Kavramlar 1 FZ   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere maddenin temel yapısının nelerden oluştuğunu ve birbirleriyle nasıl etkileştiğini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Temel parçacıklar ve temel etkileşimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin temel yapıtaşlarını kavrar
2) doğadaki temel etkileşimleri kavrar
3) Maddenin birbiri ile etkileşimin nasıl olduğunu kavrar
4) temel parçacıkların tarihçesini tanır
5) parçacıkları sınıflandırır
6) kuantum sayılarını kavrar
7) korunum yasalarını kavrar
8) korunum yasalarını temel etkileşimlere uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction Hazırlığa gerek yok Anlatım
2 Parçacıkların kısa tarihçesi I Hazırlığa gerek yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Parçacıkların kısa tarihçesi II Hazırlığa gerek yok Anlatım
4 Kuarklar nelerdir İlgili makale okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Leptonlar İlgili makale okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Baryonlar İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
7 Kuantum sayıları İlgili makale okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Parite ve yük eşlenikliği İlgili makale okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Izospin İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
11 Zayıf etkileşimler İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
12 Kuvvetli etkileşimler İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
13 EM etkileşmeler İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
14 Korunum yasaları I İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
15 Korunum yasaları I İlgili makale okunsun Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar