DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teorik Mekanik FZ   331 5 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans düzeyinde yeterli düzeyde matematik ve fizik dersleri almış olan öğrencilere Newton un hareket yasalarını tanıtarak, bunların değişik problemlere nasıl uygulanacağını ve ortaya çıkan hareket denklemlerinin nasıl çözüleceğine dair ilkeleri lisans düzeyinde vermektir.
Dersin İçeriği
Newton un hareket yasaları, Momentum, kinetik enerji, potansiyel enerji, Kuvvet ve korunumlu kuvvet, Doğadaki temel kuvvetler, Harmonik salınıcı, rezonans, Kütle çekim kuvveti, Merkezi kuvvet, Merkezi bir kuvvet altında hareket, Ters kare yasası, Gezegen hareketleri ve Kepler yasaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Newton un hareket yasalarını kavrar,.
2) Momentum, kinetik enerji, potansiyel enerji kavramlarını anlar.
3) Kuvvet ve korunumlu kuvvet kavramını, doğadaki temel kuvvetleri ve her birinin etki alanlarını kavrar.
4) Harmonik salınıcı denklemini değişik şartlar altında çözmeyi anlar.
5) Kütle çekim kuvvetini farklı geometrilere sahip cisimlerin hesaplamayı anlar.
6) Merkezi kuvvetleri ve özelliklerini kavrar.
7) Merkezi bir kuvvet altında hareket eden bir parçacığın yörüngesinin nasıl hesaplanacağını kavrar.
8) Ters kare yasası altındaki bir parçacığın yörüngesini ve özelliklerini saptar.
9) Gezegen hareketleri ve Kepler yasalarını açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Newton un hareket yasaları, kuvvet kavramı Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Newton un hareket yasalarını kullanarak hıza bağlı sürtünme kuvvetlerinin varlığında değişik problemlerin çözümü Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Korunum kuralları, kaosa kısa bir giriş Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Salınımlar, basit harmonik salınım Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 sönümlü, sürümlü salınım, rezonans olayı iki boyutta salınım Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 iki boyutta salınım, faz uzayı, Problem çözme Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Kütle çekim kuvveti Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ARA SINAV Yazılı Sınav
9 Kütle çekim kuvvetine devam Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Merkezi kuvvet hareketi, tanım, özellikleri Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Düzlem kutupsal koordinatlarda hız ve ivme Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
12 İki kütle problemi, Yörünge denklemi Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Gezegen hareketleri Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Kepler yasaları Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Kepler Yasaları devam Konu ile ilgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL SINAVI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
2. Herhangi bir Birinci Sınıf Mekanik kitabı, Örneğin Temel Fizik, Çev. Cengiz Yalçın. 3. Herhangi bir Diferansiyel Denklemler ile ilgili kaynak