DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nükleer Fizik 2 FZ   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA TOPAKSU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Nükleer bozunma ve radyoaktiflik kavramlarını öğretip, Nükleer yapıdaki radyoaktif bozunmalar ve nükleer reaksiyonlar hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Nükleer Bozunma: Radyoaktif bozunma yasası, Radyoaktifliğin üretilmesi ve bozunması, Ürün aktifliklerinin çoğalması, Bozunma Türleri, Doğal radyoaktiflik, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü), Nükleer radyasyonların ölçümü: Radyasyonun madde ile etkileşmesi, Gazlı Sayaçlar, Sintilasyon detektörleri, Yarı iletken detektörleri,Sayma istatistiği, Enerji ölçümleri, Çakışma ölçümleri ve zaman çözme gücü, Diğer detektör tipleri, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü), Alfa Bozunumu: Temel bozunma reaksiyonları, bozunumunun sistematiği, yayınlanma teorisi, Alfa bozunumunda açısal momentum ve parite, bozunma spektroskopisi, Alfa bozunumunda serbest kalan enerji, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü), Beta Bozunumu: Beta Bozunumunun Fermi teorisi, Fermi teorisinin klasik deneysel doğrulaması, Açısal momentum ve parite seçim kuralları,Çift beta bozunumu, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü), Gamma Bozunumu: Gamma bozunumuna enerji açısından yaklaşım, Kuantum Mekaniksel anlatım, Açısal momentum ve parite seçim kuralları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyoaktif bozunma yasasını kavrar.
2) Radyoaktifliğin üretilmesi ve bozunmasını kavrar.
3) Ürün aktifliklerinin çoğalmasını kavrar.
4) Radyasyon ölçü birimlerini tanımlar.
5) Radyasyonun madde ile etkileşmesini kavrar.
6) Nükleer radyasyonun ölçümünde kullanılan detektör sistemlerini tasarlar.
7) Alfa bozunumunu kavrar.
8) Beta bozunumunu kavrar.
9) Gama bozunumunu kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BÖLÜM 6: Nükleer Bozunma: Radyoaktif bozunma yasası, Radyoaktifliğin üretilmesi ve bozunması, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
2 Ürün aktifliklerinin çoğalması, Bozunma Türleri, Doğal radyoaktiflik Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
3 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
4 BÖLÜM 7: Nükleer radyasyonların ölçümü: Radyasyonun madde ile etkileşmesi, Gazlı Sayaçlar, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
5 Sintilasyon detektörleri, Yarı iletken detektörleri,Sayma istatistiği, Enerji ölçümleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
6 Çakışma ölçümleri ve zaman çözme gücü, Diğer detektör tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
7 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar. Yazılı Sınav
9 BÖLÜM 8: Alfa Bozunumu: Temel bozunma reaksiyonları, bozunumunun sistematiği, yayınlanma teorisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
10 Alfa bozunumunda açısal momentum ve parite, bozunma spektroskopisi, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
11 Alfa bozunumunda serbest kalan enerji, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
12 BÖLÜM 9: Beta Bozunumu: Beta Bozunumunun Fermi teorisi, Fermi teorisinin klasik deneysel doğrulaması, Açısal momentum ve parite seçim kuralları, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
13 Çift beta bozunumu, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
14 Bölüm 10: Gamma Bozunumu: Gamma bozunumuna enerji açısından yaklaşım Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
15 Kuantum Mekaniksel anlatım, Açısal momentum ve parite seçim kuralları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
W. N. Cottingham and D. A. Greenwood An Introduction to Nuclear Physics, Second Edition.