DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yoğun Madde Fiziği 2 * FZ   406 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yoğun madde fiziğinin çeşitli konularının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Kristal yapı, ters örgü, kristal bağlanma enerjisi ve elastik sabitler, fononlar: elastik titreşimler, fononlar: termal özellikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristal tanımı Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
2 Kristal çeşitleri Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
3 X-ışınları kırınımı Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
4 X-ışınları ile yapı tayini Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
5 Kristal bağlanma Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
6 van der Waals bağlanma Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
7 Madelung sabiti Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Kristal bağlanma, iyonic ve kovalent bağlanma Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
10 Elastik kuvvetler Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
11 Salınım hareketleri ve çözümü Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
12 Elastik dalgaların kuantizasyou, fononlar Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
13 Akustik ve optik fononlar Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
14 Isı sığası, Einstein modeli Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
15 Debye modeli Kitapla ilgili bölüm çalışılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar