DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme FZ   412 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki KURT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler programı tamamlamak için okul dışında amaca yönelik bir işletmede staj yaparlar.
Dersin İçeriği
yaz stajı tecrübesinin sınıf arkadaşları ile paylaşımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
2) Kendisine iş alanı seçer
3) Kendisine iş alanı seçer
4) Kendisine iş alanı seçer
5) Kendisine iş alanı seçer
6) Kendisine iş alanı seçer
7) Kendisine iş alanı seçer
8) Kendisine iş alanı seçer
9) Kendisine iş alanı seçer
10) Kendisine iş alanı seçer
11) Kendisine iş alanı seçer
12) Kendisine iş alanı seçer
13) Kendisine iş alanı seçer
14) Kendisine iş alanı seçer
15) Kendisine iş alanı seçer


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar. Anlatım
2 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar. Anlatım
3 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar. Anlatım
4 Staj döneminde ki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar. Anlatım
5 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar. Anlatım
6 Staj döneminde ki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
7 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
8 Ara Sınav
9 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
10 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
11 Staj döneminde ki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
12 Staj döneminde ki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
13 Staj döneminde ki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
14 Staj döneminde ki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
15 Staj dönemindeki deneyimlerin sunulması ilgili öğrenci staj deneyimini anlatmak için hazırlık yapar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
staj konusuyla ilgili bütün materyaller