DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıpta Nükleer Müh. Met. 1 FZ   457 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEHRA YEĞİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı medikal teknolojilerin arkasındaki bilimi öğretmektir. Böylece teknolojinin neleri sunduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bunun yanında teknolojinin altında yatan fiziğin nerelere kadar uzandığı da ve yararları öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Işık bilimi, Tıpta fiber optik uygulamaları:endeskoplar ve laporoskoplar, Tıpta lazer, Ses ile görme: Ultrasonik görüntülemeyle teşhis

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Işık biliminin öğrenilmesi
2) Tıpta fiber optik uygulamaları: endeskoplar ve laparoskoplar öğrenilmesi
3) Robotik cerrahi ve operasyon odasında sanal gerçeklik
4) Teletıp ve askeri uygulamalara
5) Lazer nedir, Lazer nasıl çalışır, Işık vücüt dokusuyla nasıl etkileşime girer
6) Işık ile ısıtma, ışık ile kesme
7) Soğurmanın atomik kaynağını öğrenmek, lazer ameliyatlarda seçici soğurmanın kullanılmasını öğrenmek
8) Dermotolojide lazer, gözde lazer amaliyatlar öğrenilmesi
9) Diş hekimliğinde lazer
10) Fotodinamik tedavi:tümörlerin ışık ile öldürülmesi
11) Ultrason nedir, ultrason ve enerji, ekolar nasıl oluşuyor
12) Ultrason nasıl üretilir, ultrasonun görüntüleri
13) Ekoların görüntüleri, Ultrason vücüt tarafından soğurulur
14) Ultrasonun limitleri:görüntü kalitesi ve bozukluklar
15) Üç boyutlu ultrason


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Işık bilimi Önerilen konu başlıkları hazırlanır
2 Tıpta fiber optik uygulamaları: endeskoplar ve laparoskoplar Önerilen konu başlıkları hazırlanır
3 Robotik cerrahi ve operasyon odasında sanal gerçeklik İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
4 Teletıp ve askeri uygulamalar Verilen ödevler çözülür
5 Lazer nedir, Lazer nasıl çalışır, Işık vücüt dokusuyla nasıl etkileşime girer Önceden işlenen konular tekrarlanır
6 Işık ile ısıtma, ışık ile kesme Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
7 Soğurmanın atomik kaynağını öğrenmek, lazer ameliyatlarda seçici soğurmanın kullanılmasını öğrenmek İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
8 Ara Sınav İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
9 Dermotolojide lazer, gözde lazer amaliyatlar öğrenilmesi, Diş hekimliğinde lazer İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
10 Fotodinamik tedavi:tümörlerin ışık ile öldürülmesi Verilen ödevler çözülür
11 Ultrason nedir, ultrason ve enerji, ekolar nasıl oluşuyor Verilen ödevler çözülür
12 Ultrason nasıl üretilir, ultrasonun görüntüleri Verilen ödevler çözülür
13 Ekoların görüntüleri, Ultrason vücüt tarafından soğurulur Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
14 Ultrasonun limitleri:görüntü kalitesi ve bozukluklar Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
15 Üç boyutlu ultrason Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar