DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parçacık Fizigine Giriş 1   3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Temel Parçacık Fiziğini Kavratmaktır
Dersin İçeriği
Temel kavramlar: karşıt parçacıklar; parçacık değiş-tokuşu; Leptonlar, kuarklar ve hadronlar; Uzay-zaman simetrileri; Hadronlar: kuantum sayıları ve uyarılmış durumlar; Hadronlar: kuark durumları ve renk, Kuantum renk dinamiği, jetler ve gluonlar; Zayıf etkileşmeler: W ve Z bozonları; Yük eşlenikliği ve parite; Standart Model Ötesi Fizik; nötrino kütleleri, karanlık madde; büyük birleşme kuramları; Standart Model Ötesi Fizik: Giriş; Süper-Simetri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parçacık-Karşıt Parçacık Farkını Kavrar
2) Temel Etkileşmeleri kavrar
3) Standart Modeli kavrar
4) standart model ötesi fiziği kavrar
5) Kuantum Renk Dinamiğini kavrar
6) Yük eşlenikliği ve parite kavramlarını tanır
7) Nötrinoların özelliklerini kavrar
8) büyük birleşme teorisini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar: karşıt parçacıklar İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
2 parçacık değiştokuşu İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
3 Leptonlar, kuarklar ve hadronlar İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
4 Uzay-zaman simetrileri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
5 Hadronlar: kuantum sayıları ve uyarılmış durumlar İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
6 Hadronlar: kuark durumları ve renk, Kuantum renk dinamiği, jetler ve gluonlar İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
7 Zayıf etkileşmeler: W ve Z bozonları İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yük eşlenikliği ve parite İlgili konu araştırılsın Tartışma
10 Standart Model Ötesi Fizik İlgili konu araştırılsın Tartışma
11 nötrino kütleleri, karanlık madde İlgili konu araştırılsın Tartışma
12 büyük birleşme kuramları İlgili konu araştırılsın Tartışma
13 Standart Model Ötesi Fizik: Giriş İlgili konu araştırılsın Tartışma
14 Süper-Simetri I İlgili konu araştırılsın Tartışma
15 Süper-Simetri II İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Particle Physics, B.G. Martin && G. Shaw, Second Edition, Wilet