DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıpta Nükleer Fiz. Yön. 2 FZ   474 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEHRA YEĞİNGİL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZEHRA YEĞİNGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı medikal teknolojilerin arkasındaki bilimi öğretmektir. Böylece teknolojinin neleri sunduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bunun yanında teknolojinin altında yatan fiziğin nerelere kadar uzandığı da ve yararları öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Teşhis için kullanılan X-ışınları ve CT taramaları, Radyonüklid taramaları, SPECT ve PET, Radyoterapi ve tıpta radyasyon güvenliği, Magnetik rezonans görüntüleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teşhis için x-ışınları, x-ışınlarının madde ile etkileşiminin tipleri, x-ışını görüntülemede ana prensipler
2) x-ışınları nasıl oluşturulur, x-ışını detektörleri
3) Mamografi: göğüs kanseri için x-ışını taraması
4) Bilgisayarlı tomografi (BT)
5) Radyoaktivite ve tıp, gama kamera görüntüleme
6) Radyonüklidlerle yayılım tomografı:SPECT ve PET
7) Uygulama: Beyinin yayılım bşlgisayarlı tomografi çalışmaları
8) Radyoaktiviti ve radyasyonun ölçülmesi
9) İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkilerinin kaynakları
10) Radyasyon hastalığı ve kanser riski
11) Radyasyon terapi: tümörlerin radyasyon ile öldürülmesi
12) Magnetizma bilimi, Nükleer magnetizma
13) MRI vücüdu nasıl haritalandırıyor, MRI ne kadar güvenilir
14) Spor tıbbı ve MRI
15) Magnetik rezonans göğüs görüntüleme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teşhis için x-ışınları, x-ışınlarının madde ile etkileşiminin tipleri, x-ışını görüntülemede ana prensipler Önerilen konu başlıkları hazırlanır
2 x-ışınları nasıl oluşturulur, x-ışını detektörleri Önerilen konu başlıkları hazırlanır
3 Mamografi: göğüs kanseri için x-ışını taraması İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
4 Bilgisayarlı tomografi (BT) Verilen ödevler çözülür
5 Radyoaktivite ve tıp, gama kamera görüntüleme Önceden işlenen konular tekrarlanır
6 Radyonüklidlerle yayılım tomografı:SPECT ve PET Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
7 Uygulama: Beyinin yayılım bşlgisayarlı tomografi çalışmaları İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
8 Ara Sınav İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
9 İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkilerinin kaynakları İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
10 Radyasyon hastalığı ve kanser riski Verilen ödevler çözülür
11 Radyasyon terapi: tümörlerin radyasyon ile öldürülmesi Verilen ödevler çözülür
12 Magnetizma bilimi, Nükleer magnetizma Verilen ödevler çözülür
13 MRI vücüdu nasıl haritalandırıyor, MRI ne kadar güvenilir Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
14 Spor tıbbı ve MRI Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
15 Magnetik rezonans göğüs görüntüleme Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar