DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parçacık Fiziğine Giriş 2 FZ   476 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı deneysel Parçacık Fiziğindeki teknikleri Kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Parçacık hızlandırıcılarının tarihçesi; Lineer ve dairesel hızlandırıcılar; Hızlandırıcıların nükleer fizikteki uygulamaları; CERN, FNAL, DESY, KEK, Türk Hızlandırıcı Merkezi; Gelecek nesil hızlandırıcılar; Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi I; Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi II; Parçacık dedektörleri; Kalorimetreler; Vertex Dedektörleri; Muon Spektrometresi; Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri I; Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri II.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deneysel Parçacık Fiziğindeki teknikleri kavrar
2) Hızlandırıcıların çalışma prensibini kavrar
3) Hızlandırıcı çeşitlerini tanır
4) Yüklü Parçacıkların enerji kaybetme mekanizmasını kavrar
5) Yüksek Enerji dedektörlerini tanır
6) Dunyadaki hızlandırıcı merkezlerini tanır
7) hızlandırıcı tekniklerini kavrar
8) Hızlandırıcıların uygulamalarını açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parçacık hızlandırıcılarının tarihçesi İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
2 Lineer ve dairesel hızlandırıcılar İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
3 Hızlandırıcıların nükleer fizikteki uygulamaları İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
4 CERN, FNAL, DESY, KEK, Türk Hızlandırıcı Merkezi İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
5 Gelecek nesil hızlandırıcılar İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
6 Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi I İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
7 Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi II İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Parçacık dedektörleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
10 Kalorimetreler İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
11 Vertex Dedektörleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
12 Muon Spektrometresi İlgili konu araştırılsın Tartışma
13 Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri I İlgili konu araştırılsın Anlatım
Tartışma
14 Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri II İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar Genel tekrar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Particle Physics, B.R. MArtin & G. Shaw, Second Edition, Wiley