DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
C Sharp Language IFZ   333 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan ESEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RAMAZAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere C Sharp dilinde yeterli düzeyde program yazabilme ve uygulayabilme yeteneği kazandırma.
Dersin İçeriği
C Sharp Dili ve Uygulaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) C Sharp a Giriş
2) Değişkenler ve İşleçler Çalışmak
3) Yöntemler Yazmak ve Kapsamı Belirlemek
4) Karar İfadeleri Kullanılması
5) Bileşik Atama ve Yinemeleme İfadeleri Kullanılması
6) Hataları ve Özel Durumları Yönetilmesi
7) Sınıflar ve Nesneler Yaratıp Yönetilmesi
8) Değerleri ve Başvuruları Öğrenmek
9) Numaralandırma ve Yapılarla Değer Türleri Yaratılması
10) Dizileri ve Koleksiyonlar Kullanılması
11) Parametre Dizilerini Anlamak
12) Dizinleyicileri Kullanmak
13) Temsilciler ve Olaylar
14) Generics'e Giriş
15) Koleksiyonları Sıralamakİşleç Aşırı Yüklemesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 C Sharp a Giriş Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
2 Değişkenler ve İşleçler Çalışmak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
3 Yöntemler Yazmak ve Kapsamı Belirlemek Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
4 Karar İfadeleri Kullanmak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
5 Bileşik Atama ve Yinemeleme İfadeleri Kullanmak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
6 Hataları ve Özel Durumları Yönetmek Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
7 Sınıflar ve Nesneler Yaratıp Yönetmek Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
8 Arasınav Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
9 Numaralandırma ve Yapılarla Değer Türleri Yaratmak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
10 Dizileri ve Koleksiyonlar Kullanmak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
11 Parametre Dizilerini Anlamak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
12 Dizinleyicileri Kullanmak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
13 Temsilciler ve Olaylar Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
14 Generics'e Giriş Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
15 Koleksiyonları Sıralamak Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar