Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
İstatistik İçin Matematik I
(MAT231)
5 5 - 4 3 1 1 - - 1 - - - 5 3 5 5 4
Kategorik Veri Anaizi
(ISB499)
4 4 1 4 5 3 2 4 5 3 - 4 3 3 3 2 - 3
Lineer Cebir 1
(MT111)
4 5 5 - 3 - - 1 - - - 3 - 2 5 5 3 -
Lineer Cebir 2
(MAT112)
4 5 5 - 3 - - 1 - - - 3 - 2 5 5 3 -
Mathematica İle İstatistiksel Uygulamaları
(ISB251)
3 3 - 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3
Örnekleme ve Anket Tasarımı
(ISB313)
2 3 - 1 4 2 2 4 4 4 - 2 5 4 1 2 2 3
Sıra İstatistikleri
(ISB407)
5 4 - 3 3 3 5 4 5 4 - 4 4 3 2 4 3 4
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4
Temel Hukuk
(ISB498)
- - - - - - - - - 2 - - - 4 - 4 4 -
Veri Madenciliği
(ISB206)
1 5 - 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 2 4
İlişkili ders sayısı / 10 9 9 4 7 9 7 7 8 6 8 3 8 6 10 9 10 9 7
İlişki ağırlığı 313714263524202725271128233331382925
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir