DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi ISB   451 7 0 1 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
seçilen araştırma problemi için çözüm önerileri üretmek , araştırmanın tasarlanması ve proje önerisinin sunulması
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmada temel kavramlar ve aşamaları, araştırma probleminin seçimi, seçilen araştırma problemi için çözüm önerileri , üretmek üzere araştırmanın tasarlanması ve proje önerisinin sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel çalışmanın aşamalarını kavrar
2) Kaynak araştırması yapar
3) Elde ettiği kaynakları derler
4) Elde ettiği sonuçları sözlü ve yazılı olarak sunar
5) Elde ettiği sonuçları uygular
6) Takım çalışmasını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Konusunun belirlenmesi Anlatım
Tartışma
2 Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
3 Kaynak toplama Anlatım
Tartışma
4 Toplanan kaynakları düzenleme Anlatım
Tartışma
5 Program kapsamında gelişme raporlarını sunuma hazırlama Anlatım
Tartışma
6 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
7 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
8 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
9 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
10 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
11 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
12 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
13 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
14 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
15 Rapor sunumu Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar