DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aktüerya Modelleri ISB   331 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Prof. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Aktüerya, faiz, finans kavramlarının temellerini öğretmektir
Dersin İçeriği
Bu derste Aktüerya, faiz, finans kavramlarının temelleri işlenmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Faiz kavramlarının temellerini kavrar
2) Finans kavramlarının temellerini açıklar.
3) Aktüerya faiz kavramlarının temellerini açıklar.
4) Rantların değerlendirilmesi, Peşin değer ve biriken tutar, Hemen başlayan eşit ve sınırlı ödemeli rantlar konularını kavrar.
5) Sınırsız rantlar, Devre başı ödemeli rantlar, Devre sonu ertelenmiş rantlar konularını öğrenir.
6)
7) Devre başı ertelenmiş rantlar, Yılda m kez ödemeli rantlar, Değişen ödemeli rantlar konularını kavrar.
8) Sürekli hayat rantları, Hayat rantlarında biriken tutar, Hayat sigortalarına giriş, Ömür boyu süren hayat sigortaları konularını kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Faiz oranları, Basit faiz kavramı, Bileşik faiz kavramı kaynak tarama, inceleme Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bileşik faize göre faiz oranları, Denk faiz oranları, İskonto ve Peşin değer kavramları kaynak tarama, inceleme Anlatım
3 Faiz oranı üzerinden basit iskonto, İskonto oranı üzerinden basit iskonto, Denk faiz ve iskonto oranları, Bileşik faizden peşin değer, İskonto oranları kaynak tarama, inceleme Anlatım
Soru-Cevap
4 Bileşik faiz teorisinin uygulamaları, Rant kavramına giriş kaynak tarama, inceleme Anlatım
5 Rantların değerlendirilmesi, Peşin değer ve biriken tutar, Hemen başlayan eşit ve sınırlı ödemeli rantlar kaynak tarama, inceleme Anlatım
6 Sınırsız rantlar, Devre başı ödemeli rantlar, Devre sonu ertelenmiş rantlar kaynak tarama, inceleme Anlatım
7 Sınırsız rantlar, Devre başı ödemeli rantlar, Devre sonu ertelenmiş rantlar kaynak tarama, inceleme Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
8 Ara Sınav kaynak tarama, ders tekrarı Yazılı Sınav
9 Devre başı ertelenmiş rantlar, Yılda m kez ödemeli rantlar, Değişen ödemeli rantlar kaynak tarama, inceleme Anlatım
10 Hayat (Mortalite) tablosu, Yaşama ve ölme olasılıkları kaynak tarama, inceleme Anlatım
11 Ani ölüm oranı, Ölüm oranının aktüeryal fonksiyonları kaynak tarama, inceleme Anlatım
12 Hayat rantları, Ertelenmiş kapital, Ömür boyu süren ertelenmiş kapital, Ertelenmiş hayat rantları kaynak tarama, inceleme Anlatım
13 Hayat rantları, Ertelenmiş kapital, Ömür boyu süren ertelenmiş kapital, Ertelenmiş hayat rantları kaynak tarama, inceleme Anlatım
14 Sürekli hayat rantları, Hayat rantlarında biriken tutar, Hayat sigortalarına giriş, Ömür boyu süren hayat sigortaları kaynak tarama, inceleme Anlatım
15 Sürekli hayat rantları, Hayat rantlarında biriken tutar, Hayat sigortalarına giriş, Ömür boyu süren hayat sigortaları kaynak tarama, inceleme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak tarama, ders tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar