DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik İçin Matematik MAT   232 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Prof. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti,uzayda bir bölge üzerinde integraller, Eliptik integraller, Vektör integral hesabı, Eğri integral, Diverjans Teoremi, Green Teoremi, Diferansiyel denklemler, Birinci dereceden diferansiyel denklemler, Homogen diferansiyel denklemler, Tam Difereansiyel Denklemler, Lineer Diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel denklemi konularının kavranmasıdır
Dersin İçeriği
Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti,uzayda bir bölge üzerinde integraller, Eliptik integraller, Vektör integral hesabı, Eğri integral, Diverjans Teoremi, Green Teoremi, Diferansiyel denklemler, Birinci dereceden diferansiyel denklemler, Homogen diferansiyel denklemler, Tam Difereansiyel Denklemler, Lineer Diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel denklemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağırlık merkezini ve eylemsizlik momentini hesaplar.
2) Bir bölge üzerindeki integrali tanımlar
3) Üç katlı integralleri silindirik ve küresel koordinatları kullanarak çözer
4) Verilen bir integrali eliptik integral olarak ifade eder
5) İntegral hesaplamalarında vektör kavramını kullanır.
6) Green teoremini uygular
7) Diverjans teoremini uygular.
8) Diferansiyel denklem çeşitlerini tanır
9) Verilen bir diferansiyel denklemin tipini belirler
10) Verilen bir diferansiyel denklemi uygun metod kullarak çözer.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
2 Uzayda bir bölge üzerinde integraller. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
3 Üç katlı integrallerde silindirik ve küresel koordinatlar. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
4 Eliptik integraller. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
5 Vektör integral hesabı. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
6 Eğrisel integral, düzlemde Green teoremi. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
7 Diverjans Teoremi Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Diferansiyel denklemlerle ilgili temel tanımlar Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
10 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
11 Homojen diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
12 Tam diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
13 Lineer diferansiyel denklemler Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
14 Bernoulli, Riccatti, Clairout diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
15 Yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar