DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
2 Uzayda bir bölge üzerinde integraller. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
3 Üç katlı integrallerde silindirik ve küresel koordinatlar. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
4 Eliptik integraller. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
5 Vektör integral hesabı. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
6 Eğrisel integral, düzlemde Green teoremi. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
7 Diverjans Teoremi Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Diferansiyel denklemlerle ilgili temel tanımlar Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
10 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
11 Homojen diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
12 Tam diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
13 Lineer diferansiyel denklemler Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
14 Bernoulli, Riccatti, Clairout diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
15 Yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar