DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik İçin Matematik MAT   232 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Prof. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti,uzayda bir bölge üzerinde integraller, Eliptik integraller, Vektör integral hesabı, Eğri integral, Diverjans Teoremi, Green Teoremi, Diferansiyel denklemler, Birinci dereceden diferansiyel denklemler, Homogen diferansiyel denklemler, Tam Difereansiyel Denklemler, Lineer Diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel denklemi konularının kavranmasıdır
Dersin İçeriği
Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti,uzayda bir bölge üzerinde integraller, Eliptik integraller, Vektör integral hesabı, Eğri integral, Diverjans Teoremi, Green Teoremi, Diferansiyel denklemler, Birinci dereceden diferansiyel denklemler, Homogen diferansiyel denklemler, Tam Difereansiyel Denklemler, Lineer Diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel denklemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağırlık merkezini ve eylemsizlik momentini hesaplar.
2) Bir bölge üzerindeki integrali tanımlar
3) Üç katlı integralleri silindirik ve küresel koordinatları kullanarak çözer
4) Verilen bir integrali eliptik integral olarak ifade eder
5) İntegral hesaplamalarında vektör kavramını kullanır.
6) Green teoremini uygular
7) Diverjans teoremini uygular.
8) Diferansiyel denklem çeşitlerini tanır
9) Verilen bir diferansiyel denklemin tipini belirler
10) Verilen bir diferansiyel denklemi uygun metod kullarak çözer.
11)
12)
13)
14)
15)