Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Analitik Kimya
(KM221)
5 3 4 4 3 - 4 1 5 4 5 2 4 3 4 -
Analitik Kimya 2
(KM222)
4 4 3 4 3 - 4 4 4 5 5 2 4 3 3 -
Analitik Kimya Lab. 1
(KM227)
4 2 4 - 3 - 4 3 4 4 5 3 3 5 3 -
Analitik Kimya Lab. 2
(KM226)
4 2 3 3 3 - 4 3 4 4 5 3 2 5 3 -
Anorganik Kimya 1
(KM219)
4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 - 3 4 2 -
Anorganik Kimya 2
(KM216)
5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 - 2 4 2 3 -
Anorganik Kimya Lab. 1
(KM233)
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Anorganik Kimya Lab. 2
(KM228)
4 4 2 3 5 5 3 2 4 3 5 5 5 5 4 -
Aromatik Bileşikler
(KMS324)
4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 -
Bilg. Kimyasal Hes.
(KMS108)
3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 2 3 5 3 5 5
Bilgisayar Programalama
(KMS104)
3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 2 3 5 4 4 4
Bilim Tarihi
(KMS106)
4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Biyokimya Lab 1
(KM327)
5 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 -
Biyokimya Lab. 2
(KM318)
5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 -
Biyokimya1
(KM313)
5 1 4 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 4 -
Biyokimya2
(KM314)
5 1 4 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 4 3
Çekirdek Kimyası ve Radyokimya
(KM426)
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Elektroanalitik Kimya
(KMS326)
4 4 4 4 3 - 4 3 3 3 4 3 4 3 2 -
Elektrokimya
(KM494)
3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 - 5 4 3 4 3
Endüstriyel Kimya Uygulaması
(KMS402)
5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5
Enst. Analiz Lab.
(KM328)
5 3 3 4 5 - 4 4 3 4 5 2 4 4 - -
Enstrümantel Analiz
(KM331)
4 1 4 1 5 1 3 2 3 4 5 2 2 4 1 -
Enzim Biyoteknolojisi
(KM479)
5 5 2 3 5 5 3 4 4 5 2 4 4 4 4 1
Fizikokimya Lab 2
(KM316)
4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4
Fizikokimya Lab. 1
(KM333)
4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4
Fizikokimya1
(KM311)
4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4
Fizikokimya2
(KM312)
4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Genel Fizik
(FK105)
4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
Genel Fizik 2
(FKZ106)
4 5 5 5 5 4 4 - 4 5 5 5 4 4 4 4
Genel Kimya 1
(KM115)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
Genel Kimya 2
(KMZ114)
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
Genel Kimya Lab 2
(KMZ116)
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4
Genel Kimya Lab.
(KM113)
3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 3 -
Girişimcilik
(KMS403)
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Hidrojen ve Enerji
(KM433)
4 2 3 5 4 4 3 4 4 4 - 3 3 4 4 5
Html İle Web Tasarımı
(KMS112)
1 2 4 4 3 3 4 5 2 3 - - - 4 3 1
İlaç Kimyası
(KMS401)
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
İlaç Kimyası
(KM498)
4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4
İleri Biyokimya
(KM451)
4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3
İleri Biyokimya 2
(KM454)
3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 -
İletken Polimerler
(KM489)
4 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 2 3 5 3 -
İnorganik Kim. İleri Kon.
(KM475)
3 4 2 3 3 4 2 3 1 4 - 3 3 5 3 -
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
(KMZ302)
5 4 4 4 4 5 - 4 4 4 3 5 5 4 5 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
(KMZ401)
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
(KMZ402)
4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
Katı Kimyası
(KMS332)
3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 - 4 4 4 4 4
Kimyacılar İçin Matematik
(KMS102)
3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4
Kimyasal Kinetik Kır. Tek.
(KM473)
4 2 - 5 4 - 4 - 4 - - - - 4 3 -
Koordinasyon Kim.
(KM415)
5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 3 4
Korozyon
(KMY407)
5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 3 3 4 5
Korozyon
(KM410)
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
Kuantum Kimyası
(KM329)
3 2 2 5 - 3 5 5 3 3 1 3 3 3 4 5
Kuantum Kimyasına Giriş
(KMS114)
5 2 5 3 4 3 3 5 5 4 1 3 3 2 4 5
Lipit Kimyası ve Metobolizması
(KM481)
3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4
Matematik
(MK135)
- 1 5 5 5 1 3 2 3 5 - - - 3 3 -
Matematik 2
(MK108)
- - 5 5 4 2 3 3 3 4 - - - 4 4 -
Metaller Kimyası
(KMS322)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Org. Bil. Kütle Spek. İle Tan.
(KM497)
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 -
Org.Kim ve Ter.En.Dep
(KMS405)
3 4 3 4 3 5 2 3 4 4 2 4 4 3 5 4
Organik Kimya 1
(KM217)
5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 -
Organik Kimya 2
(KM230)
5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 -
Organik Kimya Lab. 1
(KM229)
5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 -
Organik Kimya Lab. 2
(KMZ202)
4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
Polimer Kinetiği
(KM499)
5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 -
Proje 1
(KM423)
4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 -
Proje 2
(KM424)
5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 5
Sınai kimya
(KMS404)
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Spectroscopi 1
(KM439)
5 3 3 5 4 - 4 4 4 4 2 3 3 4 3 -
Spektroskopi 2
(KM474)
5 3 3 4 4 - 3 4 5 4 2 4 5 3 2 4
Staj Projesi
(KMY419)
5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5
Su Hazırlama Teknikleri
(KM471)
4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 1 4 5 3 4 5
Tekstil ve Boyar Mad. Kim
(KM428)
5 3 4 3 3 3 4 1 2 3 1 1 2 2 3 -
Tekstil Yardımcı Maddeleri
(KM490)
4 3 2 4 4 5 4 1 4 5 4 4 4 5 2 -
Transport Sistemleri
(KM472)
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
İlişkili ders sayısı / 74 72 73 73 73 73 65 73 72 74 73 64 69 70 74 73 43
İlişki ağırlığı 297257273292279246288279303307237261282295280178
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir