DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya 2 KMZ   114 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bileşikler ve özellikleri hakkında genel bilgi oluşturmak.
Dersin İçeriği
Kimyasal kinetik, kimyasal dengenin ilkeleri, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri, çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri, istemli degişme-entropi ve serbest enerji, elektrokimya, baş grup elementleri- metaller, baş grup elementleri-ametaller, geçiş elementleri, kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri, çekirdek kimyası, organik kimya, canlılar kimyası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstemli değişme: entropi ve serbest enerjiyi kavrar
2) Elektrokimyayı kavrar
3) Metaller konusunu kavrar
4) Ametaller konusunu kavrar
5) Geçiş elementlerini kavrar
6) Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşiklerini kavrar
7) Organik kimyayı kavrar
8) Canlılar kimyasını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal kinetik Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Kimyasal dengenin ilkeleri Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Asitler ve bazlar Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Asit baz dengeleri Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri Ders kitapları Tartışma
Problem Çözme
6 İstemli değişme: entropi ve serbest enerji Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Elektrokimya Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Baş grup elementleri I: metaller Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Baş grup elementleri II: ametaller Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Geçiş elementleri Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Organik kimya Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Canlılar kimyası Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Konu tekrarı ve soru çözümü Ders kitapları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar