DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya Lab 2 KMZ   116 2 0 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya loboratuvarında çalışmayı öğrenmek.
Dersin İçeriği
Faz dönüşümleri, destilasyon, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, kimyasal denge, pH asitliğin ölçüsü, asit baz titrasyonları, maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, elektroliz, eşdeğer kütlenin belirlenmesi, aspirin sentezi, sabun eldesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar koşullarında çalışır.
2) pH ölçümünü kavrar
3) Asit-Baz titrasyonlarını kavrar
4) Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar
5) Elektrolizi kavrar
6) Eşdeğer kütlenin belirlenmesini kavrar
7) Aspirin sentezini kavrar
8) Sabun yapımını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Faz dönüşümleri Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Destilasyon Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Donma noktası alçalması Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Kaynama noktası yükselmesi Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Sıcaklığın tepkime hızına etkisi Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
6 Kimyasal Denge Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
7 pH-asitliğin ölçüsü Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Asit baz titrasyonları Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
10 Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
11 Elektroliz Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
12 Eşdeğer kütlenin belirlenmesi Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
13 Aspirin sentezi Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
14 Sabun elde edilmesi Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
15 Telafi deneyi Laboratuvar kitabı, genel kimya kitabı, internet
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar