DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik KMS   403 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik konusunda tecrübeler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; pazarlama, organizasyonlarda inovasyon ve değişim; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişimcilik anlayışını kavrar ve öğrendiklerini uygular.
2) Yeni fikir üretimi yapar.
3) Sunum hazırlama teknikleri ve akıcı anlatımı uygular.
4) Pazarlama tekniklerini kavrar.
5) Yaşanmış hikayeler ve mesleki tecrübe paylaşımlarını yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması (Temel Girişimcilik Kavramları) Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
2 İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri (İş Fikri Bulma) Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
3 Etkili Sunum Yapabilme Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
4 Pazarlama Planı Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Tecrübe Paylaşımı Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Pazar Araştırması Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Yeni İş Takımını Kurma Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Yönetim Planı Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
10 İş planın hazırlanması Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
11 Üretim Planı Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
12 Tecrübe Paylaşımı Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
13 Fikri Hakların Korunması Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
14 Finansal Okuryazarlık Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
15 Dünyada Girişimcilik ve Final Sınavı Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar