DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya 1 KM   115 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin özellikleri ve ölçümünü kavrar
2) Atom ve Atom kuramını kavrar
3) Kimyasal bileşikleri kavrar
4) Kimyasal tepkimeleri yazabilir
5) Sulu Çözelti tepkimelerini kavrar
6) Gazlar konusunu kavrar
7) Termokimyayı kavrar
8) Atomun elektron yapısını kavrar
9) Periyodik çizelge ve bazı atom özelliklerini kavrar
10) Kimyasal bağ konusunu kısmen kavrar
11) Kimyasal bağ kuramlarını kavrar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü, Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Atom ve Atom kuramı Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Kimyasal bileşikler Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Kimyasal tepkimeler Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Sulu Çözelti tepkimelerine giriş Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
6 Gazlar Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Termokimya Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel tekrar Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Atomun elektron yapısı Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Kimyasal bağ I: Temel kavramlar Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kimyasal bağ II : Bağ kuramlar Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Ders kitapları Tartışma
Problem Çözme
15 Soru çözümü Ders kitapları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar