DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya Lab. 1 KM   233 3 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SELAHATTİN SERİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı anorganik kimya analiz ve sentez yöntemlerinin öğrenilmesi, el becerilerinin kazandırılması, anorganik kimya dersi kapsamında işlenen konuların deneylerle desteklenmesidir.
Dersin İçeriği
Laboratuvar analiz ve sentez yöntemlerini öğrenmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çözelti hazırlanması ve ayarlanmasını açıklar
2) Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) eldesi deneyini sunar
3) Aktif klor tayini deneyini sunar
4) Sentezlenen bileşiklerde saflık tayini yapılmasını sunar
5) İçme sularında sertlik tayini tespitini açıklar
6) Amonyak eldesi ve kullanım alanlarını gösterir
7) -
8) -
9) -
10) -
11) -
12) -
13) -
14) -
15) -


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözelti hazırlama ve ayarlama Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Hidrojen peroksitin elde edilmesi Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Bir tebeşir örneğinin saflığının tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Alüminyum klorürün hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sodyum hipoklorit ve beyazlatma tozu Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Magnezyum sülfat heptahidratın hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Ara Sınav Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Laboratuvarda amonyak eldesi Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Sert-yumuşak asit ve bazların çözünürlüğü Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Musluk suyunun geçici ve kalıcı sertliğinin tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Amonyum nikel (II) sülfat hekzahidratın hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Potasyum alüminyum sülfat dodekahidratın (şap) hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Mazeret deneylerinin yapılması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Mazeret deneylerinin yapılması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar