DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Kinetik Kır. Tek. KM   473 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katıların Kristal yapılarının belirlenmesinde kullanılan kırınım tekniklerinin ve kimyasal tepkime hız yasalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Reaksiyon hızının deneysel belirlenmesi, Sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi, reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi, fotokimyasal reaksiyonlar, kataliz ve adsorpsiyon, çarpışma teorisi, enzim reaksiyonlarının kinetiği, kristal yapılar, X-ışını difraksiyonu, katı kristal tipleri, koordinasyon sayısı, birim hücredeki atom sayıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kristal yapıları kavrar
2) Kırınım tekniklerini kavrar
3) Kristal yapıların aydınlatılması yöntemleri ve uygulamalarını kavrar
4) Reaksiyon hızının deneysel belirlenmesini kavrar
5) Sıfırıncı ve birinci derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesini kavrar
6) İkinci ve üçüncü derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesini kavrar
7) Reaksiyon derecelerinin belirlenmesini kavrar
8) Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisini kavrar
9) Ardarda reaksiyonları kavrar
10) Fotokimyasal reaksiyonları kavrar
11) Kataliz ve adsorpsiyonu kavrar
12) Enzim reaksiyonlarının kinetiğini kavrar
13) Çarpışma kuramını kavrar
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristal yapılar hakkında genel bilgi Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Kırınım teknikleri Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kristal yapıların aydınlatılması yöntemleri ve uygulamaları Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Reaksiyon hızının deneysel belirlenmesi Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
5 Sıfırıncı ve birinci derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
6 İkinci ve üçüncü derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
7 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
10 Ardarda reaksiyonlar Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
11 Fotokimyasal reaksiyonlar Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
12 Kataliz ve adsorpsiyon Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
13 Enzim reaksiyonlarının kinetiği Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
14 Çarpışma kuramı Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
15 Çarpışma kuramı Kitaplardan çalışma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar