DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Org. Bil. Kütle Spek. İle Tan. KM   497 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
kütle spektroskopisi ve diğer spektroskopik yöntemlerle molekül yapısının belirlenmesi
Dersin İçeriği
kütle spektroskopisinin uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) spektroskopi tekniği kullanılarak organik bileşiklerin yapılarının nasıl aydınlatılacağını kavrar
2) kütle spektroskopisini uygulamalar
3) kütle spektroskopisi ile molekül yapısını belirler
4) Kütle spektroskopik yöntemi ile birlikte NMR ile yapı aydınlatmayı yapar
5) Kütle spektroskopik yöntemi ile birlikte IR ile yapı aydınlatmayı yapar
6) MS yönteminin NMR ve IR ile yapı aydınlatmadaki katkısını açıklar
7) KOmbine soruların çözümünü kavrar
8) MS yardımıyla bilinmeyen moleküllerin formülünü belirler
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kütle Spektroskopik yöntemi nedir ders kitaplardan çalışma Anlatım
2 Kütle spektroskopik yöntemi ile yapı nasıl belirlenir ders kitaplardan çalışma Anlatım
3 Kütle spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
4 Kütle spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
5 NMR spektroskopik yöntemi ile yapı nasıl belirlenir ders kitaplardan çalışma Anlatım
6 NMR yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
7 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR lspektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
8 Ara Sınav ders kitaplardan çalışma Yazılı Sınav
9 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
10 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR lspektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
11 IR yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
12 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Anlatım
13 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Anlatım
14 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Anlatım
15 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitaplardan çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar