DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyacılar İçin Matematik KMS   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜZİDE YÜCEBİLGİÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜZİDE YÜCEBİLGİÇ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel bilgi ve yöntemler hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Anlamlı sayılar, Logaritma, Grafikle Gösterme, Fonksiyonlar ve grafikler, İnterpolasyon-Ekstrapolasyon, Diferansiyel hesap, İntegral hesap, Diferansiyel denklemler, Sonsuz seriler, Olasılık Yönsüz ve yönlü nicelikler teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel matematik bilgilerini ve yöntemlerini kavrar.
2) Anlamlı sayıları kavrar.
3) Logaritma ve diferansiyel hesaplamaları kimyada kullanır.
4) Fonksiyonlar ve grafikleri kavrar.
5) İnterpolasyon-Ekstrapolasyonu kimyada kullanır.
6) İntegrali kimyada kullanır.
7) Diferansiyel eşitlikleri kimyada uygular.
8) Sonsuz serileri kavrar.
9) Olasılık hesaplarını kavrar.
10) Yönsüz ve yönlü nicelikleri kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anlamlı sayılar Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Logaritma Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Grafikle Gösterme Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Fonksiyonlar ve grafikler Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 İnterpolasyon Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Ekstrapolasyon Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Diferansiyel hesap Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 İntegral hesap Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Diferansiyel denklemler Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Seriler Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Sonsuz seriler Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 İstatistik Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Olasılık Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Yönsüz ve yönlü nicelikler Kimyacılar için matematik ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar