DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya 2 KM   216 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere koordinasyon kimyası, metal komplekslerin elektronik spektrumları, organometalik bileşikler, katalizörler ve biyoinorganik kimya konularını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste koordinasyon kimyası, organometal bileşikler, katalizörler ve mekanizmaları, biyoinorganik kimya konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Koordinasyon Kimyasını açıklar
2) 2) Koordinasyon bileşiklerinin elektronik spektrumlarını kavrar
3) 3) Organometalik bileşikleri ve özelliklerini tanımlar
4) 4) Organometalik ve koordinasyon bileşiklerinin reaksiyonlarını sunar
5) 5) Katalizörleri ve reaksyon mekanizmalarını sıralar
6) 6) Biyokimya ve çevre kimyası ile inorganik kimyayı değerlendirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koordinasyon Kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
2 Koordinasyon sayıları ve yapılar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
3 Koordinasyon kimyası II: Bağlanma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
4 Koordinasyon kimyası II: Bağ kuramları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
5 Koordinasyon Kimyası III: Elektronik spektrumlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
6 Koordinasyon Kimyası III: Elektronik spektrumlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
7 Koordinasyon Kimyası IV: Tepkime mekanizmaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav
9 Organometaller Kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
10 Organometaller Kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
11 Organometalik bileşiklerin yapı analizleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Organometalik tepkimeler ve kataliz Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 Organometalik katalizörler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Temel grup ve organometaller kimyası arasındaki benzerlikler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 Biyoinorganik ve çevre kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notuİnorganik Kimya, Miessler ve Tarr, 2009, Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Anorganik Kimya, Prof.Dr.Saim Özkar