DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya 1 KM   217 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere organik kimyada temel kavramlar, reaksiyonlar ve reaksiyon mekanizmalarının kazandırılması
Dersin İçeriği
organik kimyanın temel prensipleri ve alifatik hidrokarbonların özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal maddelerin özelliklerinin yapılarından kaynaklandığını kavrar
2) Molekülün yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkinin en çok organik moleküller için geçerli olduğunu kavrar.
3) Organik moleküllerin yapısı ile özellikleri arasında ilşiki kurar.
4) organik kimyanın temel prensiplerini saptar
5) Organik Reaksiyonlar ve reaksiyon mekanizmalarını kavrar.
6) organik tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini kavrar
7) Fonksiyonel grupları açıklar
8) organik kimya sorularını çözme becerisi geliştirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 organik kimyada temel kavramlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
2 fonksiyonel gruplar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
3 Alkanlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
4 Sikloalkanlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
5 Stereokimya kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
6 spektroskopi kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
7 alkil halojenürler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
8 Ara Sınav kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
9 ara sınav kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Yazılı Sınav
10 alkenler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
11 alkenler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
12 alkinler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
13 konjuge dienler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
14 aromatik bileşikler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
15 aromatik bileşikler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar