DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya Lab. 2 KM   226 4 0 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Gravimetrik, Titrimetrik, Potansiyometrik ve diğer tekniklerle Kantitatif analizleri kavratmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste gravimetrik, titrimetrik, potansiyometrik yöntemler anlatılmakta ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grupların Oluşturulması, Laboratuvarda yapılacak deneylerle ilgili bilgileri kavrar
2) Su miktarı tayini yapar
3) Gravimetrik analiz yöntemi ile sülfat tayini yapar
4) Gravimetrik analiz yöntemi ile Nikel tayini yapar
5) Volimetrik analize giriş konusunu kavrar
6) Periyodat Çözeltisi ile titrasyon yapar
7) Potansiyometrik Titrasyonlar yapar
8) Arjantometrik titrasyonlar yapar
9) İyodometri deneylerini yapar
10) Bikromat Çözeltisi ile Yapılan Titrasyonları kavrar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupların Oluşturulması, Laboratuvarda yapılacak deneylerle ilgili bilgiler, çözelti hazırlama Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
2 Gravimetrik Yöntemle Su Miktarı Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Gravimetrik Sülfat Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
4 Gravimetrik Nikel Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
5 Asit-baz Titrasyonları Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
6 Mohr Yöntemi ile Klorür Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
7 Bilinmeyen bir örnekte klor, sülfat, nikel analizi Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 İyodometrik Bakır Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
10 Askorbik asit (C vitamini) Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
11 Titrimetrik Kalsiyum Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
12 Titrimetrik Demir Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
13 Potansiyometrik Titrasyon ile Zayıf bir Asitin Ka Sabitinin Hesaplanması Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
14 Su Sertliği Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
15 Bilinmeyen bir örnekte C vitamini analizi Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar