DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya1 KM   311 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, fizikokimyasal sistemlerin tanımlanması ve hal değişkenleri yardımıyla hal denklemlerinin oluşturulması, termodinamiğin yasaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi kazandırmak ve her türden kimyasal proses sürecini yasalar yardımıyla irdeleyebilme yeteneğinin kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, termodinamik sistemlerin hal değişkenlerine bağlı tanımlanması, gerçek gazlar, kinetik teori ve Maxwell-Boltzman dağılım yasası, akışkanların genel özellkleri, difüzyon ve efüzyon, ısı transferi, iç enerji ve entalpi, temodinamiğin ikinci yasası ve Carnott çevrimi, iş makinaları, entropi, serbest entalpi ve serbest iç enerji, kimyasal denge ve tek bileşenli sistemlerde fazlar arası dengeleri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sistemlerin fizikokimyasal açıdan ele alınmasını kavrar
2) Sistemlerin özelliklerinin ve davranışlarının, hal değişkenleri ve hal denklemleri ile değerlendirmeyi kavrar
3) İdeal Gaz,Gerçek gazları tanımlar.
4) Virial Eşitlik, Kritik sıcaklık, Boyle Sıcaklığı, Akışkanların Sıkıştırılmaları, İndirgenmiş Hal Diyagramlarını kavrar
5) Kinetik Teori, Molekülsel hızlar, çarpma çarpışma sayılarını kavrar
6) Termodinamiğin 1. Yasası, İç enerji ve İş konularını kavrar
7) İzotermik, izobarik dönüşümler,adyabatik , tersinir tersinmez süreçleri kavrar
8) Ara sınav
9) Termokimya konularını kavrar
10) Termodinamiğin ikinci yasasını kavrar
11) Isıtıcılar, soğutucular, entropi konularını kavrar
12) Termodinamiğin 3. yasası, mutlak entropi konularını kavrar
13) Gibbs enerjisi, serbest iç enerji, kimyasal potansiyel konularını kavrar
14) Kimyasal Denge konusunu kavrar
15) Tek bileşenli sistemlerde faz diyagramını kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizikokimyasal Sistemler Kaynak incelenmesi Anlatım
2 İdeal Gaz ve Gerçek Gaz Sistemleri Kaynak incelenmesi Anlatım
3 Gazların Kinetik Davranışları ve Hareket Hızları, Maxwell Hız Dağılımı Kaynak incelenmesi Anlatım
4 Gazların Isınma Isıları, Barometrik Dağılım Kaynak incelenmesi Anlatım
5 Termodinamiğin birinci yasası Kaynak incelenmesi Anlatım
6 İç Enerji ve Entalpi Hal Fonksiyonları, Gazların Isınma Isıları Arasındaki Fark, Adyabatik Dönüşümler Kaynak incelenmesi Anlatım
7 Termokimyasal Sistemler, Tepkime İç Enerjisi ve Tepkime Entalpisi, Oluşma Entalpisi Kaynak incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Tepkime Entalpisinin Sıcaklığa Bağlılığı, Hess Yasası ve Uygulanması Kaynak incelenmesi Anlatım
10 Termodinamiğin İkinci, Termodinamiğin Üçüncü Yasası ve Mutlak Entropi Kaynak incelenmesi Anlatım
11 Su Buz Karışımlarının Entropi Değişimi, Tersinmez Dönüşümlerde Entropi Değişimi Kaynak incelenmesi Anlatım
12 Serbest Enerji ve Serbest Entalpinin Tanımı, Maxwell Denklemleri Kaynak incelenmesi Anlatım
13 Serbest Entalpi Üzerine Sıcaklığın ve Basıncın Etkisi, Fügasite Kaynak incelenmesi Anlatım
14 Bileşimi Değişen Sistemler ve Kimyasal Denge Kaynak incelenmesi Anlatım
15 Gaz Fazında Yürüyen Tepkimeler ve Ayrışma Derecesi Kaynak incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar