DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enst. Analiz Lab. KM   328 6 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere cihaz kullanımını kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Uv-Vis, IR, AAS, GC gibi farklı analiz yöntemlerinin temel prensipleri ve kullanımları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spektroskopik cihazların kullanımındaki ön işlemleri kavrar.
2) Cihazların parçalarını ve donanımlardaki farklılıkları açıklar.
3) Cihazların kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları belirtir.
4) Verileri değerlendirmeyi kavrar.
5) Analizde yöntem seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uv-vis cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Sözlü Sınav
2 Uv-vis cihazının kullanımı UV-vis için örnek hazırlama Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
3 IR cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Sözlü Sınav
4 IR cihazının kullanımı IR için örnek hazırlama Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
5 AAS cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
6 AAS cihazının kullanımı AAS için örnek hazırlama Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
7 Manyetik Susebtibilite cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Mazeret deneyi İlgili deneye çalışılmalı Yazılı Sınav
10 Kromotografik analizlere giriş cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
11 GC cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Sözlü Sınav
Ödev
12 GC cihazının kullanımı GC için örnek hazırlama Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
13 GC-MS cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
14 GC-MS cihazının kullanımı iGC-MS çin örnek hazırlama Anlatım
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
15 SEM cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı Anlatım
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar